สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนควรเน้นศิลปะแบบใด

            เด็กก่อนวัยเรียนเป็นช่วงที่เด็กมีพัฒนาทางด้านสมองและกล้ามเนื้อมากที่สุด หากช่วงนี้มีการกระตุ้นอย่างถูกวิธีแล้ว เด็กจะโตขึ้นมามีศักยภาพพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสมองอย่างครบถ้วน ซึ่งเด็กในวัยนี้ไม่ควรได้รับการกระตุ้นด้วยการเรียนรู้ทางวิชาการ ด้วยการเรียนในห้องเรียนหรือเรียนเกี่ยวเช่นเดียวกับเด็กโต แต่การกระตุ้นพัฒนาการจะต้องทำการกระตุ้นผ่านการเล่นและการฟังถึงจะส่งผลดีเมื่อเด็กโตขึ้น ดังนั้นวันนี้เราจึงมีงานศิลปะที่สามารถช่วยกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทำร่วมกับลูกที่บ้านเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการได้ 1. ระบายสี             การระบายสีสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนจะไม่ได้เป็นการวาดภาพที่มีรายละเอียดหรือการระบายสีที่ต้องอยู่ในกรอบรูปภาพ แต่เป็นการระบายสีตามความต้องการของเด็ก เป็นการปลดปล่อยจินตนาการของเด็กให้ออกมาด้วยการระบายสี เช่น การใช้มือจุ่มสีและวางบนกระดาษ เป็นต้น ซึ่งการระบายสีแบบนี้ พ่อแม่อาจจะมองว่าเลอะเทอะไม่ใช่งานศิลปะ แต่นั้นคืองานศิลปะในมุมมองของเด็ก ที่สร้างสรรค์ตามความคิดและความสามารถที่เขาสามารถทำได้ในตอนนี้ หน้าที่ของพ่อแม่คือร่วมทำกิจกรรมและให้คำชมในผลงานที่ลูกได้ทำออกมา อย่าตำหนิหรือห้าม เพราะจะเป็นการลดความมั่นใจของตัวเด็ก ทำให้เด็กไม่อยากเล่น ส่งผลให้พัฒนาการของลูกลดลงได้ 2. การก่อกองทราย             การก่อกองทรายเป็นการสร้างรูปทรงตามภาชนะที่เด็กใช้ในการเล่น ดังนั้นในการเล่นทรายควรมีอุปกรณ์ที่มีรูปร่างหลากหลายให้เด็กได้ใช้ในการใส่ทรายและทำเป็นรูปร่างขึ้น จากผลงานวิจัยพบว่าการเล่นทราย นอกจากจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีแล้ว ยังสามารถช่วยควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ให้ดีขึ้น ลดความก้าวร้าว ความเจ้าอารมณ์ของเด็กลงอย่างได้ผลอีกด้วย 3. การปั้นดินน้ำมัน             ปัจจุบันนี้มีดินที่มีลักษณะคล้ายดินน้ำมันที่เด็กนำมาปั้นเล่นได้หลายชนิด เช่น ดินเกาหลี ดินญี่ปุ่น ดินเบา เป็นต้น โดยดินแต่ละชนิดถึงแม้จะมีคุณสมบัติที่ต่างกัน แต่ก็ไม่มีสารเคมีที่อันตรายต่อเด็ก ซึ่งการปั้นดินน้ำมันเด็กจะได้ฝึกควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ และให้ความคิดสร้างสรรค์ในการปั้นดินน้ำมันออกมาเป็นรูปร่างต่าง ๆ การปั้นจึงเป็นหนึ่งในงานศิลปะที่เหมาะกับเด็กก่อนวัยเรียน             งานศิลปะที่กล่าวมานี้ล้วนมีประโยชน์ต่อเด็กก่อนวัยเรียน โดยจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กอย่างครบถ้วน มีพัฒนาการที่ดีทั้ง EQ และ IQ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรสรรหากิจกรรมเหล่ามนี้มาเล่นกับลูกเป็นประจำ […]

คลายความร้อนให้บ้านอย่างไร โดยไม่ต้องใช้แอร์

ปัจจุบันที่ผมกำลังเขียนบทความนี้อยู่ประเทศไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่เดือนที่ 4 ของปี แล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศร้อนมากที่สุดเลยก็ว่าได้ ดังนั้นสำหรับใครประสบ ปัญหาเดียวกันนั้นคือ ไม่อยากจะเปิดแอร์เพราะกลัวเปลืองไฟ ในบทความนี้ผมได้รวบรวมวิธีคล้ายร้อนมากับทุกคนไว้แล้วนะครับ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเจอกับความร้อนภายในบ้าน
ปลูกต้นไม้ภายในบ้านให้ร่มรื่น
แน่นอนว่าวิธีแรกที่ง่ายที่สุดในการทำให้อุณหภูมิภายในบ้านของเรานั้นเย็นลง นั้นคือ การปลูกต้นไม้ภายในบ้านของเราเพื่อเพิ่มความร่มรื่นภายในบ้าน และนอกจากนั้นยังช่วยให้บ้านของเรานั้นมีอากาศที่บริสุทธิ์วนเวียนอยู่ภายในบ้านด้วยนะครับ ดังนั้นวิธีแรกที่ดีที่สุดนั้นคือ การปลูกต้นไม้ภายในบ้านนะครับ