ป้ายไฟ led เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด เพื่อโฆษณาและแสดงชื่อของธุรกิจ

การติดตั้งป้ายไฟ led หน้าร้านนั้นเป็นเรื่องปกติที่ร้านค้ามักจะมีไว้ สำหรับเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด เพื่อโฆษณาและแสดงชื่อของธุรกิจ ในปัจจุบันป้ายไฟ led ถือเป็นหัวใจหลัก ที่มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจต่างๆ เป็นอย่างมาก เพราะด้วยสีสันและแสงของป้ายไฟ จะเป็นตัวดึงดูดให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาเกิดความสนใจ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการโปรโมทธุรกิจของตัวเองให้ผู้คนได้รู้จักอย่างรวดเร็วนั่นเอง ความหมายของป้ายไฟ led ป้าย หมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ แสดงข้อความ ในการเล่าเรื่องราว หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า เพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ป้ายไฟ led ประกอบขึ้นมาจากหลอดไฟ LED ที่มีการแสดงสีแบบ Full color ที่สามารถแสดงภาพที่มีรายละเอียดได้อย่างชัดเจน สำหรับไฟ LED ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้สามารถแสดงสีได้ครบทุกสีและมีการนำเอามาใช้เป็น LED Display ที่ใช้ในการแสดงภาพ โดยสามารถติดตั้งกลางแจ้งหรือภายนอกอาคารได้ ให้ความสว่างที่ชัดเจนและดึงดูด ในการมองเห็นภาพที่นำมาแสดงโฆษณาได้อย่างชัดเจนแจ่มชัด ลักษณะที่ดีของป้ายไฟ led ตอบสนองจุดประสงค์ในการสื่อความหมายได้อย่างสมบูรณ์ สร้างความสนใจให้กับผู้พบเห็นทำให้สามารถจดจำธุรกิจ มีความชัดเจนในภาพลักษณ์ และข้อความที่ใช้ในการสื่อความหมาย มีขนาดที่เหมาะสม รูปภาพและข้อความที่นำเสนอต้องสอดคล้อง สัมพันธ์กัน และส่งเสริมซึ่งกันและกัน สามารถเข้าใจได้ง่าย ข้อความดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด สร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นเหนือคู่แข่งทั้งหลายได้เป็นอย่างดี ใช้งานได้นาน มีความทนทานสูง และใช้กำลังไฟไม่มาก ทำให้ประหยัดต้นทุนในการประชาสัมพันธ์ ไม่ต้องเสียเวลาในการดูแลและบำรุงรักษามากนัก […]

เรื่องที่เราจะต้องรู้ก่อนที่เราจะซื้อ “ปั๊มสุญญากาศ”

ปั๊มสูญญากาศ นั้นเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำนักงานที่หลายคนนั้นอาจจะต้องเลือกซื้อ นั้นบางทีอาจจะเกิดความสงสัยว่าถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเลือกซื้อปั๊มสูญญากาศนั้นเราจะต้องเลือกจากอะไรในการเลือกซื้อเพื่อใหราได้ปั๊มสูญญากาศที่ดี และมีคุณค่ามากที่สุด และ จะทำให้ปั๊มสุญญากาศ ที่เราเลือกนั้นมีคุณภาพมากที่สุด นะครับ มาตรฐานของแบรนด์สินค้า อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ  แบรนด์สินค้านะครับ ก่อนที่เราจะเลือกซื้อปั๊มสูญญากาศ นั้นเราควรที่ศึกหษาให้ดีก่อนนะครับว่าปั๊มสูญญากาศ นั้นมีแบรนด์อะไรในการจัดจำหน่ายบ้างและแบรนด์สินค้าตัวไหนที่ดี และมีคุณภาพ เราจะต้องรู้ไว้ก่อนนะครับว่าแบรนด์สินค้านั้นมีแบรนด์ไหนบ้าง ที่มีการจัดจำหน่าย และ แบรนด์ไหนที่เราควรเลือกใช้บริการกันนะครับ เพื่อที่เราจะได้สินค้าที่ดี และ มีมาตรฐานในการเลือกสินค้านะครับ การรับประกันในตัวสินค้า แน่นอว่าสินค้าประเภทอิเล็กทรกนิกส์ มีโอกาสที่สินค้าจะมีปัญหาถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนน้อยก็ตามดังนั้นก่อนที่เราจะซื้อนั้นเราควรถามถึงเรื่องของการรับประกันให้ดีก่อนนะครับ เพราะว่าถ้าหากว่าเราซื้อปั๊มสูญญากาศ มาแล้วถ้าหากว่าใช้ไม่ได้นั้นก็จะทำให้เราต้องเสียเงินหลายรอบนะครับ ดังนั้นก่อนที่เราจะซื้อปั๊มสูญญากาศ เราควรสอบถามในเรื่องของการรับประกันให้ดีก่อนนะครับ พื้นที่หน้างานที่เราต้องใช้ ในส่วนต่อมานั้นคือในเรื่องของ “พื้นที่หน้างาน”  นั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าพื้นที่หน้างานที่เราจะต้องใช้นั้นเป็นพื้นที่หน้างานแบบไหน เพื่อที่เราจะสามารถหาปั๊มสุญญากาศ ที่เหมาะสมกับหน้างานของเรานั้น เราจะต้องเลือกให้ดีนะครับ เพราะว่าถ้าหากว่าเรานั้นซื้อปั๊มสูญญากาศ ที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่หน้างาน ก็จะทำให้เรานั้นไม่สามารถใช้งานได้นะครับ เพราะว่าพื้นที่ไม่สามารถใช้ได้กับ ปั๊มสุญญากาศ ดังนั้นอย่าลืมเช็คในพื้นที่หน้างานก่อนนะครับ ร้านค้าจัดจำหน่ายที่เราควรเลือกใช้ อีกเรื่องที่เราจะต้องรู้ไว้นั้นคือในเรื่องของ ร้านค้าจัดจำหน่ายที่เราควรเลือกใช้นะครับ เพราะว่าถ้าหากว่าเรานั้นจะต้องการปั๊มสูญญากาศ นั้นเราควรที่จะเลือกร้านค้าจัดจำหน่ายที่ดี และ มีมาตรฐานด้วยเช่นกันนะครับ  เพราะว่าถ้าหากว่าเราเลือกร้านที่ดี และ มีมาตรฐานนั้นจะทำให้เรานั้นได้ร้านที่ดี และ มีมาตรฐาน ก็จะสามารถที่จะทำให้เรานั้นสามารถเลือกร้านที่ดี และมีมาตรฐานนนะครับ ดังนั้นนี้เองจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้ในการที่เราจะซื้อปั๊มสุญญากาศ นะครับซึ่งแต่ะละเรื่องนั้นเชื่อว่าเป้นเรื่องที่สำคัญและควรรู้ไว้นะครับ เพราะว่าจะทำให้เรานั้นได้ปั๊มสุญญากาศ ที่ดี […]

วิวัฒนาการของแนวความคิดทางการตลาด เพื่อมุ่งให้เกิดยอดขายและกำไร

ในปัจจุบันสถานการณ์ของตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ทำให้ธุรกิจดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวยังไปบริเวณโดยรอบมากขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะการแข่งขันและการอยู่รอด ในระบบเศรษฐกิจอย่างดุเดือด ดังนั้นการพัฒนาของธุรกิจให้สามารถดำรงอยู่ได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยแนวคิด รายละเอียดทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการขายให้ได้มากที่สุด แนวความคิดทางการตลาด (Marketing Concept) แบบมุ่งเน้นการผลิต (Production Concept) เป็นแนวความคิดที่เก่าแก่ที่สุดของฝ่ายขาย โดยคิดว่าผู้บริโภคพอใจที่จะซื้อเฉพาะที่ตนชอบ หาซื้อง่าย และต้นทุนต่ำเท่านั้น แนวความคิดทางการตลาดแบบมุ่งเน้นการผลิตนี้ จะยึดหลักว่าผู้บริโภคจะพิจารณาซื้อด้วยความพึงพอใจ ซึ่งถือเป็นตลาดของผู้ขายหรือตลาดผูกขาด แบบมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ (Product Concept) เนื่องจากผลของการมุ่งเน้นการผลิตที่ใช้ต้นทุนต่ำ เพื่อให้ได้ผลผลิตจำนวนมาก แนวความคิดทางการตลาดรูปแบบนี้จะต้องพยายามคิดค้นหาวิธีที่จะทำให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขัน โดยปรับปรุงให้มีคุณภาพและรูปลักษณ์ที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับราคา แบบมุ่งเน้นการขาย (Selling Concept) เป็นแนวความคิดที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางด้านการขาย เนื่องจากคู่แข่งที่มีอยู่มากในตลาด ได้มีการพัฒนาให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันประกอบกับเป็นช่วงที่ผู้บริโภคคำนึงถึงความจำเป็นในการเลือกซื้อ แนวความคิดทางการตลาดรูปแบบนี้นักการตลาดจึงต้องจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อ ถือเป็นวิธีการกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคคือการอาศัยพนักงานขายให้เป็นผู้นำเสนอขาย โดยมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการขายให้กับพนักงานขาย มีการส่งเสริมการตลาดในด้านต่าง ๆ แบบมุ่งเน้นการตลาด (Marketing Concept) เป็นแนวความคิดทีกิจการให้ความสำคัญต่อผู้บริโภคมากขึ้น โดยเริ่มมีการศึกษาวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นอันดับแรกและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด โดยจะต้องทำการหาข้อมูลทางการตลาดเกี่ยวกับผู้บริโภคให้มากที่สุดแล้ว แบบการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing Concept) เป็นแนวความคิดสมัยใหม่ที่ธุรกิจในปัจจุบันนี้ให้ความสนใจ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจการ โดยให้บริการช่วยเหลือแก่สังคมในด้านต่างๆ มิใช่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม หากคุณมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้ว และอยากปล่อยเช่าหรือขาย เราขอแนะนำให้คุณตกแต่งใหม่เสียก่อน […]

สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนควรเน้นศิลปะแบบใด

            เด็กก่อนวัยเรียนเป็นช่วงที่เด็กมีพัฒนาทางด้านสมองและกล้ามเนื้อมากที่สุด หากช่วงนี้มีการกระตุ้นอย่างถูกวิธีแล้ว เด็กจะโตขึ้นมามีศักยภาพพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสมองอย่างครบถ้วน ซึ่งเด็กในวัยนี้ไม่ควรได้รับการกระตุ้นด้วยการเรียนรู้ทางวิชาการ ด้วยการเรียนในห้องเรียนหรือเรียนเกี่ยวเช่นเดียวกับเด็กโต แต่การกระตุ้นพัฒนาการจะต้องทำการกระตุ้นผ่านการเล่นและการฟังถึงจะส่งผลดีเมื่อเด็กโตขึ้น ดังนั้นวันนี้เราจึงมีงานศิลปะที่สามารถช่วยกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทำร่วมกับลูกที่บ้านเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการได้ 1. ระบายสี             การระบายสีสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนจะไม่ได้เป็นการวาดภาพที่มีรายละเอียดหรือการระบายสีที่ต้องอยู่ในกรอบรูปภาพ แต่เป็นการระบายสีตามความต้องการของเด็ก เป็นการปลดปล่อยจินตนาการของเด็กให้ออกมาด้วยการระบายสี เช่น การใช้มือจุ่มสีและวางบนกระดาษ เป็นต้น ซึ่งการระบายสีแบบนี้ พ่อแม่อาจจะมองว่าเลอะเทอะไม่ใช่งานศิลปะ แต่นั้นคืองานศิลปะในมุมมองของเด็ก ที่สร้างสรรค์ตามความคิดและความสามารถที่เขาสามารถทำได้ในตอนนี้ หน้าที่ของพ่อแม่คือร่วมทำกิจกรรมและให้คำชมในผลงานที่ลูกได้ทำออกมา อย่าตำหนิหรือห้าม เพราะจะเป็นการลดความมั่นใจของตัวเด็ก ทำให้เด็กไม่อยากเล่น ส่งผลให้พัฒนาการของลูกลดลงได้ 2. การก่อกองทราย             การก่อกองทรายเป็นการสร้างรูปทรงตามภาชนะที่เด็กใช้ในการเล่น ดังนั้นในการเล่นทรายควรมีอุปกรณ์ที่มีรูปร่างหลากหลายให้เด็กได้ใช้ในการใส่ทรายและทำเป็นรูปร่างขึ้น จากผลงานวิจัยพบว่าการเล่นทราย นอกจากจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีแล้ว ยังสามารถช่วยควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ให้ดีขึ้น ลดความก้าวร้าว ความเจ้าอารมณ์ของเด็กลงอย่างได้ผลอีกด้วย 3. การปั้นดินน้ำมัน             ปัจจุบันนี้มีดินที่มีลักษณะคล้ายดินน้ำมันที่เด็กนำมาปั้นเล่นได้หลายชนิด เช่น ดินเกาหลี ดินญี่ปุ่น ดินเบา เป็นต้น โดยดินแต่ละชนิดถึงแม้จะมีคุณสมบัติที่ต่างกัน แต่ก็ไม่มีสารเคมีที่อันตรายต่อเด็ก ซึ่งการปั้นดินน้ำมันเด็กจะได้ฝึกควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ และให้ความคิดสร้างสรรค์ในการปั้นดินน้ำมันออกมาเป็นรูปร่างต่าง ๆ การปั้นจึงเป็นหนึ่งในงานศิลปะที่เหมาะกับเด็กก่อนวัยเรียน             งานศิลปะที่กล่าวมานี้ล้วนมีประโยชน์ต่อเด็กก่อนวัยเรียน โดยจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กอย่างครบถ้วน มีพัฒนาการที่ดีทั้ง EQ และ IQ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรสรรหากิจกรรมเหล่ามนี้มาเล่นกับลูกเป็นประจำ […]

คลายความร้อนให้บ้านอย่างไร โดยไม่ต้องใช้แอร์

ปัจจุบันที่ผมกำลังเขียนบทความนี้อยู่ประเทศไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่เดือนที่ 4 ของปี แล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศร้อนมากที่สุดเลยก็ว่าได้ ดังนั้นสำหรับใครประสบ ปัญหาเดียวกันนั้นคือ ไม่อยากจะเปิดแอร์เพราะกลัวเปลืองไฟ ในบทความนี้ผมได้รวบรวมวิธีคล้ายร้อนมากับทุกคนไว้แล้วนะครับ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเจอกับความร้อนภายในบ้าน
ปลูกต้นไม้ภายในบ้านให้ร่มรื่น
แน่นอนว่าวิธีแรกที่ง่ายที่สุดในการทำให้อุณหภูมิภายในบ้านของเรานั้นเย็นลง นั้นคือ การปลูกต้นไม้ภายในบ้านของเราเพื่อเพิ่มความร่มรื่นภายในบ้าน และนอกจากนั้นยังช่วยให้บ้านของเรานั้นมีอากาศที่บริสุทธิ์วนเวียนอยู่ภายในบ้านด้วยนะครับ ดังนั้นวิธีแรกที่ดีที่สุดนั้นคือ การปลูกต้นไม้ภายในบ้านนะครับ

ศิลปะกับการพัฒนาเด็ก

            เด็ก คือ ผู้บริสุทธิ์ที่เปรียบเสมือนผ้าขาวที่พร้อมจะรับการแต่งแต้มสีสันจากพ่อแม่และคนรอบข้าง ซึ่งเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนย่อมต้องการแต่งแต้มสีบนผ้าขาวให้ออกมาสวยมาและแข็งแรงมากที่สุด แต่การแข่งขันในปัจจุบันนี้พ่อแม่หลายคนพยายามที่จะยัดเหยียดให้ลูกเรียนรู้วิชาการต่าง ๆ เพื่อเด็กสามารถสอบเข่งขันเข้าสู่โรงเรียนชื่อดัง ที่มีการเรียนการสอนที่อย่างเข้มข้นตั้งแต่ช่วงก่อนวัยเรียน ซึ่งการทำเช่นนั้นไม่เป็นผลดีกับเด็กเลย เพราะยิ่งเอาเรื่องวิชาการเข้าสู่สมองของเด็กเร็วกว่าวัยที่ควรจะเป็นนั้น จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ช้ากว่าปกติเมื่อโตขึ้น แต่การที่จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้จะต้องเน้นไปทางด้านศิลปะมากกว่า             เมื่อกล่าวถึงศิลปะ หลายคนมักจะคิดถึงการระบายสีลงกระดาษหรือพื้นผ้า พร้อมทั้งคิดว่าเด็กไม่มีทางที่จะทำได้ แล้วศิลปะจะช่วยพัฒนาเด็กได้อย่างไร ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่เรียกว่าศิลปะบนโลกนี้มีอยู่หลายพันหลายหมื่นชนิด ซึ่งศิลปะที่จะช่วยพัฒนาเด็กได้ตั้งแต่วัยอนุบาลเลย เช่น การปั้นดิน การเล่นทราย การขีดเขียน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นงานศิลปะที่ช่วยให้เด็กมีพัฒนาทางด้านสมองและร่างกายที่ดีขึ้น นั่นหมายความว่า ศิลปะเหมาะกับเด็กทุกวัยตั้งแต่แรกเกิด เพราะตอนแรกเกิดเราใช้สีสันเป็นการกระตุ้นให้เด็กมองเห็น แยกความแตกต่างของสี แยกเสียงของพ่อ แม่ ให้เพลงในการกล่อมลูก เมื่อโตขึ้นมาอยู่ในช่วงก่อนวัยอนุบาล เด็กจะมีการหยิบจับได้ มีการปั้นดินน้ำมัน ปั้นทราย ตักทรายในภาชนะทำออกมาเป็นรูปทรง หรือการขีดเขียนลงบนกระดาษที่ถึงแม้จะไม่เป็นรูปร่างที่ชัดเจน แต่ก็ช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อและสมองได้เป็นอย่างดี             ดังนั้นหากต้องการกระตุ้นให้เด็กได้ตั้งแต่แรกเกิดขึ้นไป แต่ว่าศิลปะที่นำมาใช้ในแต่ละช่วงวัยจะมีความแตกต่างกันไปตามพัฒนากรของเด็ก ซึ่งศิลปะที่สามารถช่วยพัฒนาเด็กได้ดี ไม่ใช่การเรียนศิลปะ แต่เป็นการใช้ศิลปะผ่านการเล่นของเด็กเท่านั้น เพราะการเล่นจะทำให้เด็กสนุกที่จะเรียนรู้และกระตุ้นการจดจำได้ดี             จะเห็นว่าศิลปะสามารถช่วยพัฒนาเด็กได้ทุกด้าน ตั้งแต่วัยแรกเกิดขึ้นไป ดังนั้นหากต้องการให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกายและสมอง ก่อนวัยเรียนของลูก อย่าเอาเนื้อหาวิชาการเข้ามาบังคับให้ลูกเรียนรู้ แต่ให้ใช้ศิลปะในการเล่นเป็นการเรียนรู้ของลูก เพราะเด็กทุกคนมีความเก่งอยู่ในตัว เมื่อถึงเวลาเขาจะแสดงศักยภาพออกมาเอง